Ochrana osobních údajů

Údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (platné od 25. 5. 2018).

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů.

Správce osobních údajů

Alivesa s.r.o.

IČ: 09308695
DIČ: CZ09308695
Adresa: Humpolecká 1938/8, 140 00 Praha 4
E-mail: rezervace@penzion-krabicka.cz
Číslo účtu: 5663183349/0800

Právní základ pro zpracování

Subjekt údajů je povinen požadované osobní údaje poskytnout, v opačném případě je správce oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování.

Účel zpracování

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané v souvislosti s rezervací ubytování správce zpracovává do doby požadovaného poskytnutí ubytování. Pokud k ubytování nedojde, správce osobní údaje uchovává nejdéle 14 dní od doby požadovaného poskytnutí ubytování a poté je zlikviduje.

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s ubytováním pak budou zpracovávány nejdéle po dobu 6 let od poskytnutí ubytování. Po uplynutí této doby s nimi bude naloženo podle platné právní úpravy, zejména zák. č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR.

Práva subjektu osobních údajů